کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين پیشینه تاسیس و هیات مدیره های پیشین https://isfahanbar.org/history Fri, 08 Dec 2023 09:15:40 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 https://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Fri, 08 Dec 2023 09:15:40 GMT پیشینه تاسیس و هیات مدیره های پیشین 60 هشتمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/vglicpaq2t1ay.kztt.bcx.html هشتمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان ، دوره تصدی : 1391/3/31تا 1393/4/1 ]]> پیشینه تاسیس و هیات مدیره های پیشین Fri, 25 Jul 2014 09:33:53 GMT https://isfahanbar.org/vglicpaq2t1ay.kztt.bcx.html هفتمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/vglicwaz2t1au.kztt.bcx.html دوره تصدی : 1389/03/01 تا 1391/03/08 ]]> پیشینه تاسیس و هیات مدیره های پیشین Sun, 28 Jul 2013 16:06:40 GMT https://isfahanbar.org/vglicwaz2t1au.kztt.bcx.html ششمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/vglhtknzd23nv.yz22.ftu.html دوره تصدی : 86/12/28 تا 89/03/01 ]]> پیشینه تاسیس و هیات مدیره های پیشین Sun, 28 Jul 2013 15:53:32 GMT https://isfahanbar.org/vglhtknzd23nv.yz22.ftu.html پنجمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/vglfi0dyaw6dx.,yww.gip.html دوره تصدی : 1386/12/28تا1384/09/24 ]]> پیشینه تاسیس و هیات مدیره های پیشین Sun, 28 Jul 2013 15:43:17 GMT https://isfahanbar.org/vglfi0dyaw6dx.,yww.gip.html چهارمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/vglebz8zijh87.rzjj.9b2.html دوره تصدی : 1381/08/02تا 1384/09/24 ]]> پیشینه تاسیس و هیات مدیره های پیشین Sun, 28 Jul 2013 15:32:41 GMT https://isfahanbar.org/vglebz8zijh87.rzjj.9b2.html سومین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/vgld2z0f6yt0z.lfyy.a2h.html دوره تصدی : 1379/04/04تا 1381/08/02 ]]> پیشینه تاسیس و هیات مدیره های پیشین Sun, 28 Jul 2013 15:22:16 GMT https://isfahanbar.org/vgld2z0f6yt0z.lfyy.a2h.html دومین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/vglc8.qo22bqoa5as2l.,.html تصدی : 1376/08/28 تا 1379/04/04 ]]> پیشینه تاسیس و هیات مدیره های پیشین Sun, 28 Jul 2013 15:09:38 GMT https://isfahanbar.org/vglc8.qo22bqoa5as2l.,.html اولین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/vglbp.b9rrhbwuqu8ri.l.html دوره تصدی : از تاریخ75/8/15 تا 76/8/28 ]]> پیشینه تاسیس و هیات مدیره های پیشین Sun, 28 Jul 2013 14:55:03 GMT https://isfahanbar.org/vglbp.b9rrhbwuqu8ri.l.html پیشینه تأسیس کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/vdcjufe8suqe.zf.html ]]> پیشینه تاسیس و هیات مدیره های پیشین Mon, 15 Jul 2013 13:19:50 GMT https://isfahanbar.org/vdcjufe8suqe.zf.html