آثار کتمان فعالیت شغلی در اظهارنامه و فرم توافق تبصره ماده ۱۰۰ ق م م
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۱۶
کد مطلب: 3916
 
نظر به اینکه اطلاعات فعالیت کلیه صاحبان مشاغل در سامانه ثبت نام نظام مالیاتی موجود می باشد لکن این امکان وجود دارد در صورتی که مودیان محترم در سال 1401 فعالیت دیگری علاوه بر فعالیت ثبت شده در سامانه داشته اند نسبت به اصلاح اطلاعات شغلی خود اقدام نمایند.
بدیهی است اظهارنامه مالیاتی و یا فرم توافق تبصره ماده 100 ارسال شده صرفاً در خصوص فعالیت مندرج در آن موضوعیت داشته و چنانچه احراز شود مودی فعالیت دیگری داشته که در اظهارنامه یا فرم توافق کتمان کرده و ابراز ننموده، مالیات فعالیت کتمان شده به همراه جرایم مربوطه از سوی سازمان امور مالیاتی جداگانه مطالبه و وصول خواهد شد.
بنابراین مقتضی است آن دسته از مودیانی که دارای چند فعالیت شغلی می باشند با مراجعه به کارتابل شخصی خود نزد سازمان امور مالیاتی نسبت به اصلاح و ویرایش اطلاعات فعالیت شغلی خود و درج تمامی فعالیت ها با قید میزان حجم هر کدام بر حسب درصد اقدام نمایند.درغیر اینصورت  کتمان فعالیت شغلی که در واقع منتج به کتمان درآمد میگردداثار و تبعات ذیل را به همراه خواهد داشت:
-مالیات درآمد کتمان‌ شده حتی با انقضای مهلت ماده ۱۵۶، هم‌چنان قابل مطالبه است
-کتمان درآمدطبق مواد ۱۹۲ حسب مورد، مشمول جریمة غیرقابل بخشودگی ۳۰ یا ۱۰ درصدی است
-معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.م.م برای جریمه درآمدهای کتمان‌شده اعمال نمی‌شود
-طبق ماده ۱۳۲ ق.م.م مالیاتِ با نرخ صفر نسبت به درآمد کتمان‌ شده اعمال نمی‌شود
-کتمان درآمد طبق ماده ۲۷۴ ق .م .م جرم است و مجازات کیفری دارد
   
   
 
Share/Save/Bookmark