مصوبات هیأت مدیره
پنجاه و یکمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

پنجاه و یکمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز دوشنبه مورخ 1403/02/24 پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت ...

پنجاهمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلایدادگستری استان اصفهان برگزار شد

پنجاهمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلایدادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ پنجاهمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت ۱۰ با ...

چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز سه شنبه مورخ 1403/02/11چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت 10 با حضور دکتر حسین ادیب رئیس، آقای ...

چهل و هشتمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

چهل و هشتمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز سه شنبه مورخ 1403/02/04چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت 10 با حضور دکتر حسین ادیب رئیس، آقای ...

چهل و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون  وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

چهل و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز سه شنبه مورخ 1403/01/28چهل و هفتمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت 11:30 با حضور دکتر حسین ادیب رئیس، آقای ...

 
 
پنجاه و یکمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳

پنجاه و یکمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز دوشنبه مورخ 1403/02/24 پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای ...

پنجاهمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلایدادگستری استان اصفهان برگزار شد

يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳

پنجاهمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلایدادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ پنجاهمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری ...

چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳

چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز سه شنبه مورخ 1403/02/11چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت ...

چهل و هشتمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳

چهل و هشتمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز سه شنبه مورخ 1403/02/04چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت ...

چهل و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون  وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳

چهل و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز سه شنبه مورخ 1403/01/28چهل و هفتمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت ...

چهل و ششمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

دوشنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۳

چهل و ششمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

 روز یکشنبه مورخ 1403/01/19چهل و ششمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ...

چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز سه شنبه مورخ 1402/12/22چهل و پنجمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت ...

چهل و چهارمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

چهل و چهارمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز یکشنبه مورخ 1402/12/13چهل و چهارمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت ...

چهل و سومین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

چهل و سومین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

چهل و سومین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد   روز چهارشنبه ...

چهل و دومین جلسه هیات مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۲

چهل و دومین جلسه هیات مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز چهارشنبه مورخ 1402/11/25 چهل و دومین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ...

چهل و یکمین جلسه هیات مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

جمعه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

چهل و یکمین جلسه هیات مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

چهل و یکمین جلسه هیات مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد   روز چهارشنبه مورخ ...

چهلمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲

چهلمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز سه شنبه مورخ 1402/11/03 چهلمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت ۱۰ ...

سی و نهمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲

سی و نهمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز یکشنبه مورخ 1402/10/24 سی و نهمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت ...

سی و هشتمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

دوشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۲

سی و هشتمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز یکشنبه مورخ 1402/10/17سی و هشتمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت ...

سی و هفتمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲

سی و هفتمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز یکشنبه مورخ 1402/10/10سی و هفتمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت ...

سی و ششمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲

سی و ششمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز یکشنبه مورخ 1402/10/03 سی و ششمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت ...

سی و پنجمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

سی و پنجمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز یکشنبه مورخ 1402/09/19 سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت ...

سی و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

سی و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره ...

سی و سومین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲

سی و سومین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز یکشنبه مورخ 1402/09/05 سی و سومین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت ...

سی و دومین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

سی و دومین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز یکشنبه مورخ 1402/08/28 سی و دومین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت ...

سی و یکمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲

سی و یکمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز سه شنبه مورخ 1402/08/16 سی و یکمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت ...

سی امین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲

سی امین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز یکشنبه مورخ 1402/08/14 سی امین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت 9 ...

بیست و نهمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲

بیست و نهمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز پنج شنبه مورخ 1402/08/11 بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ...

بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲

بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز یکشنبه مورخ 1402/08/07 بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت ...

بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲

بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

  روز یکشنبه مورخ 1402/07/16 بیست و هفتمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای ...

بیست و ششمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲

بیست و ششمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز دوشنبه مورخ 1402/07/10 بیست و ششمین  جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری ...

بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز سه شنبه مورخ 1402/07/04 بیست و پنجمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری ...

بیست وچهارمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

دوشنبه ۲۰ شهريور ۱۴۰۲

بیست وچهارمین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز یکشنبه مورخ 1402/06/19 بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ...

بیست و سومین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

چهارشنبه ۸ شهريور ۱۴۰۲

بیست و سومین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

روز سه شنبه مورخ  1402/06/07  بیست و سومین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان ...

بیست و دومین جلسه سیزدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان تشکیل شد

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

بیست و دومین جلسه سیزدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان تشکیل شد

روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ بیست و دومین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت ...