کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۵
کد مطلب: 3827
 

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان

 
 
ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت
1 حسن صرام 220 09131140842 رئیس
2 احمد محمدی 404 09133162248 -
 

شعبه اول کمیسیون کارآموزی
ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت
1 دکتر محمدجعفری فشارکی 172 09133109646 مسئول شعبه اول
2 دکتر یاسین صعیدی 1323 09131290144 عضو
3 دکترسیدمحمدصادق احمدی 277 09131137817 عضو
4 مهناز ادیب 1422 09133007746 عضو
5 دکترحسن وثیق زاده انصاری 249 09131140522 عضو

شعبه دوم کمیسیون کارآموزی
ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت
1 دکترمحمدمهدی الشریف 196 09131131259 مسئول شعبه
دوم
2 دکترمسعود حیدری 762 09131115525 عضو
3 دکتر محمد صادق تیموری 1818 09133668978 عضو
4 دکترعلی رادان جبلی 608 09123191736 عضو
5      دکتر راضیه عبدالصمدی 1876 09132669514 عضو

شعبه سوم کمیسیون کارآموزی
ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت
1 دکترمحمود مالمیر 889 09131158450 مسئول شعبه
سوم
2 دکترمریم قربانی فر 1089 09133065569 عضو
3 دکترعلیرضا آرش پور 811 09133289281 عضو
4 دکتر امیرهنری 1619 09133277960 عضو
5     مهدی مزروعی سبدانی 1239 09132035075 عضو

هیات اجرائی کمیسیون کارآموزی
ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه توضیحات
1 سعید کوهی اصفهانی 1355 09133166316 رییس
2 امیرحسین کلانتری خاص 3391 09131252079 عضو
3 مینا دادخواه 2512 09136553793 عضو
4 پروانه سام زاده 3580 09137892985 عضو
5 مهرداد اثنا عشری اصفهانی 3565 09134022256 عضو
6 هاجر آقاعابدی 1541 09133693916 عضو
7 مهشید لطفی 3016 09134224667 عضو
8 امیر یزدانی 3757 09139655412 عضو
9 سپیده رییسی وانانی 3477 09132071911 عضو
10 محسن صادقی 2085 09131027682 عضو
11 محمد ذاکر زاده  3674 09133373384 عضو
12 مهسا جمالی فر 3654 09133883767 عضو
13 الهام عبداللهی 1331 09131092658 عضو
14 پریا مرادی بنی 3591 09131041745 عضو
15 فهیمه همتی 3808 09177672541 عضو
16 سیدامین طاووسی طباطبایی 3387 09131085732 عضو
17 محمدحسین رشیدی 3680 09131005932 عضو
18 نادر فهامی  2925 09132049834 عضو
19 مهدی صاعدنیا 3140 09133255125 عضو
20 مسعود زارعی سه دهی  3830 09132177608 عضو
21 زهرا شفیعی 2998 09397175910 عضو
22 رضا عرب زاده 2264 09131889600 عضو
23 نسیبه سیروس نجف آبادی 2830 09132305282 عضو
24 احسان سلطانی 3563 09162664163 عضو

 
Share/Save/Bookmark