کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۵
کد مطلب: 3827
 

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان

 
 
ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت
1 حسن صرام 220 09131140842 رئیس
2 دکتر رضا مقصودی 485 09131182339 دبیر
 

شعبه اول کمیسیون کارآموزی
ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت
1 دکتر محمدجعفری فشارکی 172 09133109646 مسئول شعبه اول
2 دکتر یاسین صعیدی 1323 09131290144 عضو
3 دکترسیدمحمدصادق احمدی 277 09131137817 عضو
4 مهناز ادیب 1422 09133007746 عضو
5 دکترحسن وثیق زاده انصاری 249 09131140522 عضو

شعبه دوم کمیسیون کارآموزی
ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت
1 دکترمحمدمهدی الشریف 196 09131131259 مسئول شعبه
دوم
2 دکترمسعود حیدری 762 09131115525 عضو
3 مسعود رجبی سیاه بومی 2197 09121120744 عضو
4 دکترعلی رادان جبلی 608 09123191736 عضو
5      دکتر راضیه عبدالصمدی 1876 09132669514 عضو

شعبه سوم کمیسیون کارآموزی
ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت
1 دکترمحمود مالمیر 889 09131158450 مسئول شعبه
سوم
2 دکترمریم قربانی فر 1089 09133065569 عضو
3 دکترعلیرضا آرش پور 811 09133289281 عضو
4 دکتر امیرهنری 1619 09133277960 عضو
5     سیدمنصور سادات خوراسگانی 552 09133193177 عضو

هیات اجرائی کمیسیون کارآموزی
ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه توضیحات
1 سعید کوهی اصفهانی 1355 09133166316 رییس
2 ماریا اسکردی 3617 09179672125 عضو
3 فرشته جهانگیری نیا 3657 09132237101 عضو
4 پروانه سام زاده 3580 09137892985 عضو
5 مهرداد اثنا عشری اصفهانی 3565 09134022256 عضو
6 هاجر آقاعابدی 1541 09133693916 عضو
7 مهشید لطفی 3016 09134224667 عضو
8 امیر یزدانی 3757 09139655412 عضو
9 سپیده رییسی وانانی 3477 09132071911 عضو
10 محسن صادقی 2085 09131027682 عضو
11 جواد بیژنی 3373 09131020973 عضو
12 مهسا جمالی فر 3654 09133883767 عضو

 
Share/Save/Bookmark