محاسبه تمبر علی الحساب مالیاتی وکلا در پرداخت مالیات
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۵۲
کد مطلب: 4213
 
پیرو دعوت قبلی معاون قضایی رییس کل دادگستری استان اصفهان و مسئول نظارت بر وکلا در استان اصفهان جلسه مشترکی در تاریخ ١۴٠٢/٨/١۴با حضور ایشان و معاون قضایی و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی و نماینده معاون امور مالی و معاون اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و نمایندگان کانون وکلای دادگستری اصفهان و مرکز وکلای قوه قضاییه در اصفهان با موضوع بررسی راهکارهای محاسبه تمبر مالیاتی علی الحساب وکلا و کارآموزان وکالت تشکیل گردید . در این جلسه ابتدا آقای محمدی معاون محترم قضایی و سپس آقای دکتر ادیب رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان به طرح موضوع جلسه پرداختند. سپس رییس کمیسیون معاضدت مالیاتی کانون با تشریح چگونگی پرداخت علی الحساب مالیات موضوع ماده ١٠٣ قانون مالیاتهای مستقیم در دفاتر خدمات قضایی و حسابداری دادگستری و ضرورت حذف تمبر مالیاتی کاغذی و امکان پرداخت مالیات علی الحساب الکترونیکی در تمام موارد و تعلق شناسه پرداخت مالیات به هر واریزی به منظور ثبت در حساب بستانکاری مالیاتی وکلا و این مهم که فقدان این حلقه مفقوده باعث پرداخت مضاعف مالیات توسط وکلا شده است و در صدور گواهی برخط مفاصا حساب موضوع ماده ١٨۶ قانون مذکور و تصفیه مالیاتی وکلا را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است و لزوم توجه و اعتبار دادن ممیزین مالیاتی به محتویات دفترچه موضوع ماده ١٨٨ همان قانون به بیان ضرورت ارائه راهکارهای کوتاه مدت جهت بازه زمانی تمدید پروانه های وکالت و راهکارهای بلند مدت با تکمیل سامانه های موجود در این خصوص پرداخت . در این جلسه با تایید حاضرین، کارگروهی متشکل از نمایندگان دادگستری استان، امور مالیاتی استان و کانون وکلای دادگستری اصفهان و مرکز وکلای قوه قضاییه در اصفهان تشکیل و مقررگردید در اسرع وقت نسبت به تهیه وجمع آوری داده های اطلاعاتی و ارائه آن به امور مالیاتی استان جهت محاسبه تمبر مالیاتی پرداختی علی الحساب برای وکلا اقدام گردد.
Share/Save/Bookmark