اثبات ودلیل اثبات ،دکتر ناصر کاتوزیان
تاریخ انتشار : يکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۴۷
کد مطلب: 97
 
اثبات ودلیل اثبات ،دکتر ناصر کاتوزیان
اثبات ودلیل اثبات
دکتر ناصر کاتوزیان
تهران ،نشر میزان،چاپ هفتم،تابستان۱۳۹۰
کتاب اثبات ودلیل اثبات یکی از کتب معتبر حقوقی از دکترناصر کاتوزیان بوده، که در دو جلد تدوین شده است.
در جلد اول این کتاب مباحثی نظیر قواعد عمومی اثبات،اقراروسند و در جلد دوم عناوینی چون شهادت،اماره،سوگندواصول عملی مطرح شده است.
فهرست فصل های این کتاب عبارتند از :
-فصل اول:قواعد عمومی اثبات:
مبحث اول:مفهوم وقلمرو دلیل:مفهوم دلیل،شیوه های اثبات واقسام دلیل،موضوع دلیل(اثبات)
مبحث دوم:اداره وارزیابی دلیل:اداره دلیل در دعوا،اقناع دادرس خارج از دعوا،اعتبار علم قاضی،ارزیابی دلیل
مبحث سوم:اقامه ی دلیل:قاعده تحمل بار اثبات دلیل،اعمال این قاعده
مبحث چهارم:تمیز قانون حاکم بر دلیل:رفع تعارض زمانی قوانین،رفع تعارض مکانی قوانین
-فصل دوم:دلیل اثبات:
مبحث اول:اقرار:ارکان وشرایط اقرار،اقسام اقرار،ماهیت حقوقی اقرار،آثار اقرار
مبحث دوم:اسناد:کلیات،سند رسمی،اسناد عادی،آیین رسیدگی به اصالت
مبحث سوم:شهادت:مفهوم شهادت،شرایط اعتبار شهادت،قلمرو اعتبار وپذیرش شهادت،قدرت اثبات کننده شهادت،استماع شهادت،تحقیق محلی
مبحث چهارم: کارشناسی:ماهیت کارشناسی،ارجاع به کارشناس،نظر کارشناس،
مبحث پنجم:،معاینه محل
مبحث ششم:،امارات:تعریف وماهیت اماره،اعتبار اماره،اقسام اماره
مبحث هفتم:سوگند:سوگند بتی یا قاطع دعوا،سوگند استظهاری وتکمیلی
-فصل سوم:یأس از اثبات وتوسل به اصول عملی:
مبحث اول:اصول عملی عام:اصل برائت،اصل استصحابفحکومت یقین بر شک
مبحث دوم: اصول عملی خاص
دکتر کاتوزیان در کتاب خود مبانی اهمیت اثبات حق ودلیل اثبات را اینچنین بیان داشته است:
اهمیت اثبات حق بر کسی پوشیده نیست، وحق اثبات شده حق واقعی است وشعور ووجدانی که ترازوی اثبات را به دست دارد دادگر نهایی است.نظم دادگری وشیوه عملی حاکم بر آن ،اگر مهمتر وحساس تر از از نظم در قوانین ماهوی نباشد ،همپایه آن است و دو مرحله ثبوت واثبات در حقگزاری ودادگری مکمل یکدیگرند.در قواعد عمومی سخن از مفهوم وقلمرو دلیل وتمیز مدعی از منکر ونقش دادرس در اداره ی دلیل است،اموری که بیشتر ماهوی ومربوط به حقوق مدنی است وبه همین مناسب گاه در کلیات وتعهدات از آن بحث میشود.ولی ،دلایل اثبات دعوا،بحثی مشترک میان آیین دادرسی مدنی وحقوق مدنی است،چرا که در اقرار گاه سخن از این است که اعتبار آن در اثبات حق چیست وگاه از اثر آن در قطع دعوا است.وبر این مبنا کتاب در دو فصل اصلی ومهم مورد مطالعه قرار گرفته است: "قواعد عمومی اثبات" ،"دلایل اثبات".
دکتر کاتوزیان در این کتاب همان مبانی ادله اثبات دعوا را با بیانی شیوا طرح نموده و گفتار هایی از قبیل(( آیین رسیدگی به اصالت)) بر مبحث اسنادافزوده است، رویه قضایی در ساختاراین مباحث اهمیت بسزا داشته و مفصلا در این باره سخن گفته شده است.
Share/Save/Bookmark
گزارشگر :