نسخه الکترونیک شماره 141 ماهنامه مدرسه حقوق
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۹
کد مطلب: 2928
 
نسخه الکترونیک شماره 141 ماهنامه مدرسه حقوق
 
 
 
برای دانلود شماره 141 ماهنامه مدرسه حقوق روی تصویر زیر کلیک کنید.در این شماره می خوانید:

سرمقاله؛
این داوری‌ها
 
مقالات
 قاعده و معیارداوری پذیری دعاوی خانوادگی در حقوق ایران..................دکتر عبدالله خدابخشی
آیا قرارنامه داوری باید حتما کتبی باشد؟..................علیرضا شمس اژیه
داور در نقش خوانده تسهیل گر..................دکتر علی رئیسی
محدوده داوری در قراردادهای پیش فروش آپارتمان..................دکتر محمد رضا محمدی جرقویهای
تفاوت ابطال و بطلان رأی داوری و بررسی مهلت اعتراضِ ماده 490 قانون آئین دادرسی مدنی..................نسیم پرستگاری
داوری تجاری بین المللی و مفاهیم اساسی آن..................سید ابراهیم سقایی
داوری دعاوی مربوط به اموال عمومی‌و دولتی..................مولود مبهوت
نقد رأی : نمونه یک رأی داوری..................دکتر عبدالله خدابخشی
 
 گزیده سخنرانیها
دعوای ابطال آرای داوری به سبب تعرض به قوانین موجد حق..................دکتر فریدون نهرینی / دکتر جمشید نورشرق
 مسئولیت مدنی داوران در نظام حقوقی ایران..................دکتر امیر عباس بزرگمهر / دکتر احمد همتی
 
بایسته‌های حرفه وکالت
آرای وحدت رویه و نظریه‌های مشورتی قوه قضائیه
پند استاد؛ درسی از استاد دکتر ابراهیم بیگ زاده..................نگار جلیلی
گزیده مقالات کاربردی ..................  ‌هاجر قاسمی
معرفی کتاب ..................مینا سالمی
 
زنگ تفریح
داوری به بیان طنز
« رأی داوری مخالف با قوانین موجد حق»..................دکتر محمدرضا محمدی جرقویه ای
Share/Save/Bookmark