گزارش وکیل عبدالرسول محسنی، ریاست شورای ساختمان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان از عملکرد این شورا
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۴۰
کد مطلب: 4378
 
گزارش عملکرد شورای ساختمان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان به شرح ذیل اعلام می گردد: 
1-  در خصوص ساختمان مرکزی کانون، مبنی بر اخذ پایان کار ساختمان و سند مالکیت تک برگ با توجه به ایرادات 21 گانه اعلامی از سوی سازمان آتش نشانی و بررسی موضوع از سوی کمیسیون مبنی بر نحوه، نوع و چگونگی انعقاد قرارداد جهت انجام امور مذکور در نهایت پس از بررسی های صورت گرفته و در جهت نظارت بیشتر، رعایت غبطه و مصلحت کانون، شورای ساختمان تصویب نمود که انجام امور در قالب قرارداد پیمان مدیریت با پیمانکار خبره صورت گیرد. پیش بینی می گردد تا پایان سال در صورت تامین هزینه های مربوطه نسبت به رفع ایرادات اقدام گردد تا متعاقب اخذ تاییدیه سازمان آتش نشانی، شهرداری مربوطه نسبت به صدور پایان کار اقدام و اقدامات لازم جهت اخذ سند مالکیت تک برگ صورت گیرد.
2-  در خصوص اخذ پروانه پروژه شهید کشوری با توجه به توافق صورت گرفته با شهرداری و مسکن و شهرسازی، رفع تصرف ارتش از اراضی شهرک اداری کشوری که البته با طرح شکایت و در نهایت مذاکره انجام گردیده، قرارداد آزمایش خاک و مکانیک با پیمانکار تنظیم شد تا با تجهیز کارگاه از سوی پیمانکار، گمانه زنی در عمق 15 متری زمین انجام و متعاقب قرارداد، پیمانکار بایستی حداکثر تا پایان بهمن ماه نسبت به ارائه نتیجه آزمایشات اقدام نماید تا با مراجعه به شهرداری و ارائه نتیجه آزمایشات نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام شود. لازم به ذکر است کلیه هزینه های مربوطه در سال 1400 از سوی کانون به حساب شهرداری واریز و افزایش چندبرابری عوارض شهرداری و غیره مشمول پروژه ی کانون نمی باشد.
3-  در خصوص باشگاه کانون با توجه به اتمام قرارداد اجاره و فوت متولی وقف ، مقرر گردید اجاره بها بر اساس قبل به حساب متولی واریز گردد تا با تعیین متولی جدید ضمن انعقاد قرارداد اجاره موافقت متولی جهت واگذاری باشگاه به غیر اخذ شود.
Share/Save/Bookmark