کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۱۱
کد مطلب: 3900
 
کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
 
ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت
1 سهراب انوری زاده 1811 09131013326 رئیس
2 سجاد عنایتی 3506 09133088618 عضو
3 ماریا اسکردی 3617 09179672125 عضو
4 سیدامیر حجازی دهاقان 2814 09131662995 عضو
5 همایون وحید دستجردی 3753 09133609094 عضو
6 منیژه شریعت راد 1675 09131036427 عضو
7 پری ناز میرزایی 3746 09134109073 عضو
8 محمد ابراهیمی 1537 09133679282 عضو
9 مریم نمازی زاده 3223 09134206069 عضو
10 داوود داوری دولت آبادی 2904 09138129095 عضو
11 نوید نیری 3551 09134744541 عضو
12 امین رجبی 3038 09131170648 عضو
13 الهام پور غلامحسین 943 09131860358 عضو
14 رضا معصومی 3744 09131170445 عضو
15 علی فرحیار 3510 09134253783 عضو
16 دانیال شیرانی 3486 09134253783 عضو
17 محمد مهران نیا 2571 09133091419 عضو
18 سارا محسنی 3525 09134031774 عضو
19 نفیسه مستقل 2933 09134741123 عضو
20        
21        

 
Share/Save/Bookmark