قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری استان اصفهان- سال1402
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۴
کد مطلب: 4162
 
پیرو اطلاعیه ثبت نام قبلی، پذیرفته شدگان محترم جهت دریافت نوبت برای استعلام سازمان پزشکی قانونی استان به شرح ذیل اقدام نمایید.
مراجعه جهت دریافت نوبت به ترتیب جدول زیر از ساعت 13:30 تا 16:00 می باشد.
**پذیرفته شدگان ساکن در کاشان میتوانند جهت دریافت نوبت به پزشکی قانونی کاشان مراجعه نمایند.
 
شنبه 1402/07/22 رتبه 60-1 سهمیه آزاد
یکشنبه 1402/07/23 رتبه 121-61 سهمیه آزاد
دوشنبه 1402/07/24 رتبه 182-122 سهمیه آزاد
سه شنبه 1402/07/25 رتبه 233-183 سهمیه آزاد
چهارشنبه 1402/07/26 رتبه 294-234 سهمیه آزاد
شنبه 1402/07/29 رتبه 355-295 سهمیه آزاد
یکشنبه 1402/07/30 رتبه 416-356 سهمیه آزاد
دوشنبه 1402/08/01 رتبه 477-417 سهمیه آزاد
سه شنبه 1402/08/02 رتبه 538-478 سهمیه آزاد
چهارشنبه 1402/08/03 رتبه 599-539 سهمیه آزاد
شنبه 1402/08/06 رتبه 657-600 سهمیه آزاد
یکشنبه 1402/08/07 رتبه 1-60 سهمیه ایثارگران
دوشنبه 1402/08/08 رتبه 61-132 سهمیه ایثارگران
 
 

قابل توجه است مراجعه به پزشکی قانونی مطابق دستورالعملهای آن سازمان بوده و مراجعه حداقل سه مرتبه خواهد بود و صرفا در مرکز استان به آدرس فلکه فیض انجام خواهد شد.
Share/Save/Bookmark