قابل توجه کلیه همکاران محترم
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۱۰
کد مطلب: 4289
 
بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند با توجه به تائید قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان توسط شورای محترم نگهبان و بوجود آمدن ابهاماتی در خصوص اینکه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت در کدام یک از شقوق ماده ۸ قانون صدرالاشاره (متضمن وضع ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان )قرار داشته و آیا صرفنظر از میزان درآمد آنها (بیشتر یا کمتر از حد نصاب مندرج در ماده مذکور) مکلف به تکمیل مراحل ثبت نام در سامانه مودیان و ارسال صورتحساب هستند یاخیر؟سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه های مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸و ۱۴۰۲/۹/۲۹ اعلام نمود که وکلای دادگستری از جمله صاحبین مشاغلی هستند که باید صرفنظر از میزان درآمد خود نسبت به ارسال صورتحساب الکترونیک مالیاتی اقدام نماید در همین راستا و برای رفع هرگونه ابهام کانون وکلای دادگستری استان اصفهان طی نامه شماره ۰۲۰۴۰۳۸۱۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۳۰مراتب را از اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان استعلام که آن اداره محترم طی نامه شماره ۱۰۴/۶۲۴۴۰ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ با استناد به بخشنامه های صادره از سازمان امور مالیاتی صراحتاًاعلام نموده است اشخاص حقیقی مشمول جزء ٢ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ١۴٠٢ کشور صرفنظر از میزان فروش کالا ویا خدمات مکلف به ارسال صورتحساب الکترونیکی هستند وکلیه اشخاص حقیقی شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی ... مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده نمایند و با مستنکفین  از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می شود.لذا توصیه میشود همکاران محترم نسبت انجام مراحل و تکمیل اطلاعات مورد نیاز سامانه مؤدیان واحد شناسه یکتا و اخذ گواهی امضای الکترونیک و تعریف پایانه فروشگاهی (دستگاه پوز) بعنوان ابزار پرداخت  اقدام نمایند.

Share/Save/Bookmark