فراخوان ارسال و چاپ مقاله به مناسبت گرامیداشت هفتم اسفند
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۳
کد مطلب: 3280
 
فراخوان ارسال و چاپ مقاله به مناسبت گرامیداشت هفتم اسفند 
 
بنا بر شرایط سخت و نامطلوب حاکم بر نهاد وکالت و در کنار تمام تلاشهای ارزنده همکاران برای حفظ حق دفاع ملت شریف ایران و حفظ استقلال وکیل و نهاد معظم وکالت ، کانون وکلای دادگستری اصفهان مصمم است ، به مناسبت هفتم اسفند، سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ،  یک نوبت از مجله مدرسه حقوق را در شماره ویژه به چاپ مقالات همکاران اختصاص دهد.

لذا از کلیه همکاران علاقمند دعوت می گردد، مقالات خود را با محوریت چالش های فرا روی نهاد وکالت حداکثر تا تاریخ ۱۳ بهمن ماه به آدرس madreseyehoghough@isfahanbar.org 
پست الکترونیک مجله مدرسه حقوق کانون وکلای استان اصفهان ارسال ، تا پس از انجام فرایند داوری چاپ گردد.


شماره تماس 09134741123 خانم مستقل(عضو شورای سردبیری مجله مدرسه حقوق)


 «         شیوه نامه              »
 
 • مطالب ارسالی قبلاً در سایت یا نشریۀ دیگری منتشر نشده باشد.
  مسئولیت اصالتِ عنوان مطالب ارسالی به عهدهی ارسال کننده آن است.
  هیأت تحریریه در نشر، تلخیص و ویرایش مطالب ارسالی آزاد است.
  رعایت نکات زیر در مطالب ارسالی:
 • ذکر نام، نام خانوادگی، سمت یا عنوان علمی، نشانی دقیق پستی، تلفن تماس و نشانی الکترونیک نگارنده.
  حجم مطالب ارسالی بین 5 تا 15 صفحه (تا هفت هزار کلمه)
  ارجاع به منابع در مقالات بهصورت درونمتنی و در قالب (نام خانوادگی نویسنده، تاریخ نشر: شماره صفحه)
  ذکر معادل لاتین واژگان تخصصی و اسامی خاص در زیرنویس.
  ذکر فهرست منابع استفادهشده در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده به شکل زیر:
1. کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال چاپ). نام کتاب. در صورت ترجمه نام و نام خانوادگی مترجم. محل انتشار: ناشر.
نمونه: جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1376). ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.
2. مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال چاپ). عنوان مقاله. در صورت ترجمه نام مترجم. نام مجله. شماره مجله. شماره صفحات مقاله در آن مجله.
 • : هاشمی نژاد، مجید. (1377). نقش سند رسمی در عقد موضوع مواد 46 و 47 قانون ثبت. مجله کانون. شماره 7: ص.ص. 149- 145.
 • در صورت استفاده از مطالب سایتهای خبری یا دارای مطالب موثق، مشخص نمودن قسمت جداگانه، در پایان مقاله و پس از ذکر منابع فارسی و انگلیسی، تحت عنوان سایتها.
  ارسال مطالب در محیط word 2010 با فونت 2 Mitra 13 تنظیم و به نشانی الکترونیکی:   madreseyehoghough@isfahanbar.org
 • مطالب ارسالی در دو قالب، قابل نشر است:
الف) مقالات که دارای ساختار چکیده (شامل حداقل 100 و حداکثر 150 کلمه و دارای حداقل 3 و حداکثر 5 واژه کلیدی)، مقدمه، متن، نتیجه و منابع است و در بخش نخست منتشر میشود.
ب) نکات، مطالب، یادداشتها، نظرات و نقدهای حقوقی که لزومی به پیروی از ساختار شکلی مقالات ندارد.
 • مقاله ارسالی، داوری و پس از پذیرش ویرایش خواهد شد.
  اولویت چاپ با مقالاتی است که موضوعات کاربردی و مفیدی برای حرفه وکالت دارند یا موضوعاتشان جدید است.
  مفاد و مندرجات مقالات منحصراً مبین نظر شخصی نویسنده است و موضع رسمی کانون وکلا محسوب نمیشود.


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
Share/Save/Bookmark