فراخوان ثبت نام وکالت تخصصی در حوزه های حقوق خانواده، حقوق بیمه و دعاوی موجر و مستاجر
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۹ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۴۲
کد مطلب: 3560
 
پیرو اطلاعیه قبلی، کمیسیون وکالت تخصصی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در نظر دارد در حوزه های تخصصی زیر ثبت نام بعمل آورد.
۱-حقوق خانواده
۲-حقوق بیمه
۳-دعاوی موجر ومستاجر
از وکلای دادگستری که حایز شرایط(مندرج در شیوه نامه صدور گواهی وکالت تخصصی و آئین نامه کمیسیون گواهی وکالت تخصصی) می باشند و تمایل به دریافت گواهی در یکی از تخصص های مذکور را دارند، دعوت می گردد از تاریخ۱۴۰۱/۴/۱۱ الی ۱۴۰۱/۴/21 به سایت کانون وکلای اصفهان (اتوماسیون تحت وب) مراجعه و نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است در سایر حوزه های تخصصی فراخوان ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد.

آئین نامه کمیسیون گواهی وکالت تخصصی
http://isfahanbar.org/images/docs/files/000003/nf00003533-1.pdf

شیوه نامه صدور گواهی وکالت تخصصی
http://isfahanbar.org/images/docs/files/000003/nf00003533-2.pdf

*کمیسیون وکالت تخصصی کانون وکلای دادگستری اصفهان
 
Share/Save/Bookmark