كارآموزان وكالت كانون وكلاي اصفهان بخوانند؛
اطلاعيه برگزاري اختبار كتبي دوره 29
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۱۴
کد مطلب: 238
 
به موجب مصوبه مورخ 92/6/4 كميسيون كارآموزي:

مقرر گرديد اختبار كتبي دوره 29 در تاريخ هاي 92/9/8 ، 92/9/15 و 92/9/22 برگزار گردد.
لذا ، كليه كارآموزاني كه تا تاريخ 92/8/15 دوره كارآموزي آن ها اعم از 18 ماه (539 روز) و يا 9 ماه (270روز) به پايان ميرسد ، حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 92/8/25 تكاليف كارآموزي خود را همراه با درخواست كتبي به امور كارآموزان تحويل نمايند.

مدير داخلي كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان
سيدمهدي خاتون آبادي
Share/Save/Bookmark