راهنمای پرداخت الکترونیکی فیش های صندوق حمایت
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۴۴
کد مطلب: 3535
 

1-    بیمه صندوق حمایت کارآموزان و وکلای دادگستری، شامل بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان میباشد که مبالغ حق بیمه هر وکیل یا کارآموز بصورت 4 عدد فیش 3 ماهه   ( بابت چهار فصل سال ) در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری به آدرس اینترنتی :  http://www.hamivakil.ir وجود دارد و باید فقط به صورت اینترنتی پرداخت گردد.
2-  مهلت پرداخت هر فیش سه ماهه، تا پایان هر فصل می باشد. (بطور مثال: فیش فصل بهار، تا پایان روز  31 خردادماه سال جاری، مهلت پرداخت دارد) و پس از پایان هر فصل و از تاریخ یکمِ فصل بعد ، در صورت عدم پرداخت فیش در مهلت مقرر ،  یک چهارم یا 25% مبلغ فیش، به عنوان افزایش (یا تاخیر پرداخت) طی فیش  جداگانه ای صادر و جهت پرداخت، در سایت صندوق حمایت وکلاء قرار میگیرد.
3-  فیشهای حق بیمه صندوق حمایت وکلاء از تاریخ صدور پروانه کارآموزی، صادر و مبالغ آن بر حسب تعداد سالهای سابقه ی کارِ کارآموزان و وکلای محترم و وضعیت (کارآموز یا وکیل بودن) آنها، متفاوت می باشد.
توجه : * لطفاً فیشهای حق بیمه صندوق حمایت خود را در مهلت مقرر پرداخت نمائید؛ زیرا پس از پایان مهلت تعیین شده ، فیش صادر شده ( از صندوق حمایت مرکز) بابت تاخیر در پرداخت، به هیچ وجه قابل حذف یا تغییر مبلغ نمی باشد.

راهنمای پرداخت الکترونیکی فیش های صندوق حمایت
http://isfahanbar.org/images/docs/files/000003/nf00003535-1.pdf

 
Share/Save/Bookmark