قابل توجه کلیه مشمولان محترم شرکت در اختبار اسفند01 14
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۲۲
کد مطلب: 3834
 
به اطلاع کلیه مشمولان محترم اختبار اسفندماه 1401 می رساند:نظر به اینکه تعداد محدودی از واجدین شرایط شرکت در اختبار اسفندماه 1401 در موعد مقرر شده تکالیف خود را به کمیسیون کارآموزی تحویل داده اند اما متاسفانه تعداد کثیری از واجدین شرایط شرکت در اختبار این دوره از تحویل دادن تکالیف خود به کمیسیون در مهلت مقرر کوتاهی نموده و یا دارای عذر موجه می باشند، لذا بنا به تصمیم کمیسیون کارآموزی در اسفند ماه 1401 اختبار کتبی و شفاهی برگزار نخواهد شد. بدیهی است تاریخ دقیق برگزاری این اختبار که در بهار سال 1402 خواهد بود متعاقبا اعلام می گردد. لازم به ذکر است کلیه واجدین شرایط شرکت در این اختبار که به هر دلیل تکالیف خود را تحویل نداده اند در صورتی که عذر موجهی دارند می بایست مراتب عذر موجه خود را با ذکر دلیل و مدرک اثباتی حداکثر تا تاریخ 1401/12/10 به کمیسیون کارآموزی تسلیم نمایند تا درخصوص تمدید و یا تجدید دوره آنان اتخاذ تصمیم گردد.
 
Share/Save/Bookmark