مهمترین منابع اختبار کتبی و شفاهی مردادماه ۱۴۰3(دوره 50)
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۸
کد مطلب: 4545
 
⚫️ به اطلاع کارآموزان محترم می رساند:
مهم ترین منابع آزمون اختبار کتبی و شفاهی مرداد 1403 به تفکیک مواد مختلف به شرح زیر است:

🔹️الف. حقوق مدنی
1- قانون مدنی مصوب سال 1307 با اصلاحات بعدی
2- قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 (مواد مربوط به مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی مصوب 92)
3- قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356
4- قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1376
5- قانون تملک آپارتمان ها مصوب سال 1343 با اصلاحات بعدی
6- قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389
7- قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395
8- قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387/05/21 با آخرین اصلاحات 
9- قانون حمایت خانواده مصوب 1391

🔹️ب. حقوق تجارت
1- قانون تجارت مصوب سال 1311
2-لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب سال 1347
3-قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370 با اصلاحات بعدی
4-قانون صدور چک مصوب سال 1397 و آخرین اصلاحات 1400/01/29
5-قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب سال 1318
6-قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17

🔹️ج. آیین دادرسی مدنی
1- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 با اصلاحات بعدی
2-قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 با اصلاحات بعدی
3-قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394
4-قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394
5-آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398

🔹️د. حقوق جزای عمومی و اختصاصی
1-قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 (مطابق با آخرین اصلاحات) به همراه بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375
2-قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(مصوب 1399)
3-قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388
4-قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات بعدی
5-قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 با اصلاحات بعدی
6-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367
7-قانون جرم سیاسی مصوب 1395

🔹️ذ. حقوق ثبت
1- قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 با اصلاحات بعدی  و آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317
2-قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و آیین نامه قانون افراز مصوب 1358
3-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390
4-قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322
5-آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387/06/11 واصلاحات بعدی 1398/12/07 و اصلاحات 1400

🔹️س. آیین دادرسی کیفری
1 - قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392
2- آیین نامه نحوه ی اجرای احکام حدود، سلب حیات و ... مصوب رییس قوه قضائیه سال 1398
3-آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 20 آذر 1384 رییس قوه قضائیه با اصلاحات 1389

🔹️م. امور حسبی
1-قانون امور حسبی مصوب 1319/04/02
2-قانون مدنی (مواد مرتبط به امور حسبی)

🔹️ی. تخلفات انتظامی
 1-(بخش مقررات انتظامی) قانون وکالت مصوب 1315
2- لایحه قانونی استقلال مصوب 1333
3- آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400
4- قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
5- مواد 31 الی 47 قانون آیین دادرسی مدنی

◾️کارآموزان محترم
لازم به ذکر است منابع ذکر شده صرفاً تعدادی از منابع اصلی و مهم در اختبار کتبی و شفاهی می باشد و علاوه بر منابع مذکور آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی و سخنرانی اساتید و مدعوین بایستی مورد توجه قرار گیرد."
Share/Save/Bookmark