دهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۹
کد مطلب: 1442
 
دهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان از تاریخ 26 خردادماه 1395 به مدت دوسال تصدی امور کانون وکلای دادگستری اصفهان را به عهده گرفته است:
1- حسن صرام (رئیس)
2- اسداله اسلامی فارسانی(نائب رئیس)
3- حسین ادیب (بازرس)
4- دکتر محمدجعفری فشارکی (عضو اصلی)
5-مسیح اله میرزائی (عضو اصلی)
6-شهرام محقق دولت آبادی(عضو علی البدل)
7- حسین صالحی (عضو علی البدل)
8- سیدعلیرضا موسوی (عضو علی البدل)
 
حسن صرام (رئیس)
اسداله اسلامی فارسانی (نائب رئیس)
حسین ادیب (بازرس)
مسیح اله میرزائی  (دبیر)
دکتر محمد جعفری فشارکی (عضو اصلی)
شهرام محقق دولت آبادی (عضو علی البدل)
حسین صالحی (عضو علی البدل)
سیدعلیرضا موسوی (عضو علی البدل)
Share/Save/Bookmark