آگهی متقاضیان صدور پروانه بر اساس ماده 8
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۶
کد مطلب: 4357
 
آقای محمدرضا داوری دولت آبادی فرزند حسین (کارشناس حقوقی وزارت آموزش و پرورش) از کانون اصفهان درخواست صدور پروانه کارآموزی وکالت نموده اند. مراتب اعلام می گردد تا هرکس نسبت به درخواست مشارالیه اعتراضی داشته یا اطلاعی از سوابق نامبرده دارد که ممکن است در اتخاذ تصمیم کانون موثر باشد، ظرف مدت 15 روز از تاریخ نصب این اعلامیه، اطلاعات خود را کتبا به دفتر کانون تسلیم نماید. 
Share/Save/Bookmark