اظهارنامه مالیاتی و تبصره ماده ۱۰۰ (بخش ششم)
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ تير ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۲۵
کد مطلب: 4577
 
▪️بر اساس بند ۱۴ قسمت ج دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵، ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحبان مشاغلی که در اجرای بند‌های الف یا ب این دستورالعمل (تأیید و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم یا تأیید و تکمیل فرم اظهارنامه پیش فرض مطابق بند ۹ فوق)، اقدام می‌نمایند، امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم موضوع مواد ۱۹۰ (بابت تقسیط بدهی در صورت پرداخت در موعد مقرر) و ۱۶۹ (بابت عدم صدور صورت حساب) و ۲۷۲ قانون فوق را حسب مورد فراهم نمایند.
▪️بر اساس بند ۱۵ دستورالعمل مذکور، در خصوص مؤدیانی که در املاک استیجاری فعالیت شغلی می‌نمایند، هزینه‌های اجاری به شرط احراز در محاسبه مالیات مقطوع، مؤثر خواهد بود.
Share/Save/Bookmark