قابل توجه کارآموزان محترم ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۵
کد مطلب: 4353
 
به منظور تسریع در تصحیح تکالیف دوره دوم کارآموزی و گزارشات محاکم، اصل فرمهای تکمیل شده حضور در محاکم (گزارش) و ارزشیابی قاضی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ در سامانه اتوماسیون اداری بارگزاری شده است، را در اسرع وقت تحویل امور کارآموزان دهید.
 
Share/Save/Bookmark