مهم ترین منابع اختبار کتبی و شفاهی
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۶
کد مطلب: 3780
 
کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان مهمترین منابع اختبار کتبی و شفاهی را اعلام کرد.
کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان مهمترین منابع اختبار کتبی و شفاهی را به شرح زیر اعلام کرد:


حقوق مدنی
 1.  قانون مدنی مصوب سال 1307 با اصلاحات بعدی
  2- قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 (مواد مربوط به مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی مصوب 92)
  3- قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356
  4- قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1376
  5- قانون تملک آپارتمان ها مصوب سال 1343 با اصلاحات بعدی
  6- قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389
  7- قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395
  8- قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 21/05/1387 با آخرین اصلاحات 
  9- قانون حمایت خانواده مصوب 1391
حقوق تجارت
 1. قانون تجارت مصوب سال 1311
  2-لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب سال 1347
  3-قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370 با اصلاحات بعدی
  4-قانون صدور چک مصوب سال 1397 و آخرین اصلاحات 29/01/1400
  5-قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب سال 1318
  6-قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382
آیین دادرسی مدنی
 1. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 با اصلاحات بعدی
  2-قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 با اصلاحات بعدی
  3-قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394
  4-قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394
  5-آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398
حقوق جزای عمومی و اختصاصی
 1. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 (مطابق با آخرین اصلاحات) به همراه بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375
  2-قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(مصوب 1399)
  3-قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388
  4-قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات بعدی
  5-قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 با اصلاحات بعدی
  6-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367
  7-قانون جرم سیاسی مصوب 1395
حقوق ثبت
 1. قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310با اصلاحات بعدی  و آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317
  2-قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و آیین نامه قانون افراز مصوب 1358
  3-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390
  4-قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322
  5-آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 11/06/1387 واصلاحات بعدی 7/12/1398 و اصلاحات 1400
آیین دادرسی کیفری

     1 - قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392
     2- آیین نامه نحوه ی اجرای احکام حدود، سلب حیات و ... مصوب رییس قوه قضائیه سال 1398
    3-آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 20 آذر 1384 رییس قوه قضائیه با اصلاحات 1389

حقوق عمومی
 1. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/03/1392
  2-شرایط عمومی پیمان
  3-لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358
  4-قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367
  5-قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک واراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 
  6-قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389
  7-قانون شهرداری ها ( علی الخصوص ماده 100 و تمامی تبصره های ماده 100) و قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری مصوب 1390
  8-قانون کار مصوب 29/08/1369
امور حسبی
 1. قانون امور حسبی مصوب 02/04/1319
  2-قانون مدنی (مواد مرتبط به امور حسبی)
تخلفات انتظامی
 1.  (بخش مقررات انتظامی) قانون وکالت مصوب 1315
  2- لایحه قانونی استقلال مصوب 1333
  3- آیین نامه لایحه قانونی استقلال مصوب 1334
  4- قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
  5- مواد 31 الی 47 قانون آیین دادرسی مدنی
کارآموزان محترم
لازم به ذکر است منابع ذکر شده صرفاً تعدادی از منابع اصلی و مهم در اختبار کتبی و شفاهی می باشد و علاوه بر منابع مذکور آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی و سخنرانی اساتید و مدعوین بایستی مورد توجه قرار گیرد.
 
Share/Save/Bookmark