نام
جليله
نام خانوادگی
آتش طينت
نام پدر
حسن
شماره پروانه وکالت
727
تاریخ اخذ وکالت
85/4/15
محل اشتغال
اصفهان
آدرس محل اشتغال
خیابان نیکبخت ساختمان اداری نیکبخت طبقه 6 واحد 304
تلفن همراه
09132860042
تلفن
...
توضيحات
...