نام
شکراله
نام خانوادگی
آزادی فر
نام پدر
امراله
شماره پروانه وکالت
2747
تاریخ اخذ وکالت
95/6/7
محل اشتغال
شاهین شهر
آدرس محل اشتغال
شاهین شهر خیابان عطار بین فرعی 6 و7 غربی مجتمع ایرانیان واحد 1
تلفن همراه
09134115774
تلفن
...
توضيحات
...