نام
اكرم
نام خانوادگی
آدم زاده
نام پدر
عباس
شماره پروانه وکالت
1635
تاریخ اخذ وکالت
88/12/27
محل اشتغال
اصفهان
آدرس محل اشتغال
اصفهان.چهار راه نقاشی ،ابتدای شریف واقفی،کوچه ی علی اکبر بیک ،پلاک ۲۸
تلفن همراه
09132072737
تلفن
...
توضيحات
...