نام
بهادر
نام خانوادگی
آرين
نام پدر
اسمعيل
شماره پروانه وکالت
1951
تاریخ اخذ وکالت
90/4/23
محل اشتغال
اصفهان
آدرس محل اشتغال
اصفهان ملک شهر خیابان مطهری حد فاصل اورژانس و بانک صادرات مجتمع اداری دانا طبقه دوم واحد 5
تلفن همراه
09133044459
تلفن
...
توضيحات
...