نام
عباس
نام خانوادگی
آتش فر
نام پدر
يدالله
شماره پروانه وکالت
3
تاریخ اخذ وکالت
58/7/5
محل اشتغال
اصفهان
آدرس محل اشتغال
چهارباغ بالامجتمع پارک پلاک 606 - کدپستی:8163894918
تلفن همراه
09131156658
تلفن
36670192
توضيحات
...