گزارش کارگاه آموزشی کارآموزان : دعاوی مالکیت های فکری

گزارش کارگاه آموزشی کارآموزان : دعاوی مالکیت های فکری

شباهت عرفی میان دو علامت به احتمال قابل توجهی سبب گمراهی مصرف کنندگان و طرفهای تعاملات تجاری می‌گردد.

قواعد حاکم بر ورشکستگی

قواعد حاکم بر ورشکستگی

از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و تاجری که مدعی اعسار است باید دادخواست ورشکستگی بدهد.

حق دسترسی به اطلاعات

حق دسترسی به اطلاعات

امروزه حق دسترسی به اطلاعات به عنوان لازمه مردم‌سالاری، پاسخگو بودن مقامات و مشارکت موثر مردم، مورد شناسایی‌ واقع شده است

نقش داوری در کاهش پرونده‌های قضایی

نقش داوری در کاهش پرونده‌های قضایی

داوري یا حكميت از جمله مفاهيمي است كه در قوانین کشور ما سابقه طولانی دارد

گفتگوی اختصاصی با رئیس کانون وکلای دادگستری فرایبوگ

گفتگوی اختصاصی با رئیس کانون وکلای دادگستری فرایبوگ

دتلف هیدر :"در کانون های وکلای آلمان هیچکس هیچ قدرتی ندارد بجز اعضاء کانون های وکلا "