لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دستور کار کمیسیون قضایی

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دستور کار کمیسیون قضایی

اسفنانی:"این لایحه تمامی ابعاد تحت شمول حقوق کودک را پیش‌بینی کرده که تشکیل شورای عالی حمایت از کودکان و نوجوانان از آن جمله است"

آشنایی با قواعد و موازین کاربردی معاضدت قضائی (۳)

آشنایی با قواعد و موازین کاربردی معاضدت قضائی (۳)

در وکالت تسخیری اصولا ارتباطی میان وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد.

بازنشر متن "لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی"

بازنشر متن "لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی"

این لایحه با هدف ساماندهی به مقررات پراکنده و متعدد در حوزه وکالت و ایجاد تغییرات بنیادین در تشکیلات و ساختار کانون وکلا تهیه شده است.شماقضاوت کنید!

تصویب لایحه جامع وکالت به یقین به سال آینده موکول می‌شود.

تصویب لایحه جامع وکالت به یقین به سال آینده موکول می‌شود.

اسفنانی:"ممکن است تمام تغییراتی که دولت در اصل لایحه به وجود آورده از سوی اعضای کمیسیون تغییر کند و به صورت نخست بازگردد."