اطلاعیه

اطلاعیه

پرداخت فیش های صندوق حمایت فقط از طریق سایت صندوق

مرکز داوری کانون وکلای دادگستری اصفهان افتتاح شد.

مرکز داوری کانون وکلای دادگستری اصفهان افتتاح شد.

فرهاد رستم شیرازی:"داوری تنها جایگزین سیستم قضایی برای رفع خصومت و حل اختلافات مردم است."