سخنان ریاست کانون وکلای اصفهان در نشست تخصصی "چالش های امروزین حوق بشر"

سخنان ریاست کانون وکلای اصفهان در نشست تخصصی "چالش های امروزین حوق بشر"

دکتر لیلا رئیسی: "لازمه ی انجام کار صحیح و مثمر ثمر در راستای تحقق عدالت قضایی، همکاری دو رکن اصلی این حوزه یعنی کانون وکلا و دادگستری است."

نشست های  "حقوق مالی بانوان در پرتو  مقررات داخلی" و "چالش های امروزین حقوق بشر" برگزار شد.

نشست های "حقوق مالی بانوان در پرتو مقررات داخلی" و "چالش های امروزین حقوق بشر" برگزار شد.

برای اطلاع از جزییات مباحث مطرح شده در این نشست ، کلیک کنید.

نشست مشترک کانون وکلا با رئیس شوراهای حل اختلاف شهرستان اصفهان

نشست مشترک کانون وکلا با رئیس شوراهای حل اختلاف شهرستان اصفهان

ریاست کانون وکلای اصفهان: "نگاه کانون وکلای اصفهان و علی الخصوص هیأت مدیره جدید بر لزوم تعامل و همکاری با دادگستری و شوراهای حل اختلاف است."