سلسه مباحث كارگاه آموزشی مجازی هنر مذاکره در حقوق

سلسه مباحث كارگاه آموزشی مجازی هنر مذاکره در حقوق

كمیسیون آموزش كانون وكلای دادگستری استان اصفهان برگزار ميكند. سلسه مباحث كارگاه آموزشی مجازی هنر مذاکره در حقوق ( در سه جلسه)  مدرس: دکتر مسعود ...

تعیین ظرفیت آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تعیین ظرفیت آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تعیین ظرفیت آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ...

هشتاد و ششمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

هشتاد و ششمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

هشتاد و ششمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۹۹/۰۴/۰۹ با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل فرهاد رستم ...

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1398 - جلسه توجیهی

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1398 - جلسه توجیهی

زمان: شنبه 14/ 04/ 1399 رأس ساعت 18 مکان : باشگاه کانون وکلای دادگستری اصفهان واقع در اصفهانک خیابان درختی

هشتاد و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

هشتاد و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

هشتاد و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۹۹/۰۴/۰۲ با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل فرهاد رستم ...