رونمایی از اعلان یادبود

رونمایی از اعلان یادبود

رونمایی از اعلان یادبود شصت و هفتمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع روابط عمومی اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

جلسه آشنایی وکلا و کارآموزان وکالت با نحوه ثبت نام صندوق‌های فروش و دستگاههای پوز مرتبط با سیستم مالیاتی اداره کل دارایی استان اصفهان

جلسه آشنایی وکلا و کارآموزان وکالت با نحوه ثبت نام صندوق‌های فروش و دستگاههای پوز مرتبط با سیستم مالیاتی اداره کل دارایی استان اصفهان

روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۹ به همت کمیسیون مالیاتی کانون وکلا ، جلسه آشنایی وکلا و کارآموزان وکالت با نحوه ثبت نام صندوق‌های فروش و دستگاههای پوز مرتبط ...

دوره ی تخصصی ، آموزشی مدرسه زمستانی حقوق کودک برگزار شد.

دوره ی تخصصی ، آموزشی مدرسه زمستانی حقوق کودک برگزار شد.

دوره ی تخصصی ، آموزشی مدرسه زمستانی حقوق کودک روز سه شنبه مورخ ٩٨/١١/٢٩ با همكاری کانون وکلای دادگستری استان اصفهان و همکاری معاونت حقوق‌بشر و مرجع ملی ...

دوره تکمیلی آشنائی با مقررات حاکم بر وکالت دادگستری

دوره تکمیلی آشنائی با مقررات حاکم بر وکالت دادگستری

زمستان 98 ساعات :13 الی 15 مکان : ساختمان مرکزی