مجلس بدون هیچ جهت‌گیری خاصی لایحه وکالت را بررسی می‌کند.

مجلس بدون هیچ جهت‌گیری خاصی لایحه وکالت را بررسی می‌کند.

اسفنانی:"لزومی ندارد اگر از قوه قضاییه یک لایحه قضایی به مجلس می‌آید فقط مباحث مطرح شده توسط این قوه در آن در نظر گرفته شود"

تشریح وضعیت لوایح قضایی توسط میرکوهی

تشریح وضعیت لوایح قضایی توسط میرکوهی

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری:"لایحه وکالت در شرف ارسال به مجلس است."

لایحه وکالت به هیچ وجه قضایی نیست

لایحه وکالت به هیچ وجه قضایی نیست

غیرت: لایحه وکالت مربوط به قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور است

جامعه حقوقی اصفهان یاد کاتوزیان را گرامی داشت.

جامعه حقوقی اصفهان یاد کاتوزیان را گرامی داشت.

دکتر مهدی الشریف:"ویژگی منحصر بفرد دکتر کاتوزیان این بود که در سه بعد تدریس و تألیف و عمل اجتماعی حضور مؤثر داشته است."

همایش "حقوق خواهان و خوانده در دادرسی مدنی از منظر حقوق بشر" برگزار شد.

همایش "حقوق خواهان و خوانده در دادرسی مدنی از منظر حقوق بشر" برگزار شد.

رستم شیرازی:"قوانین داخلی ما نباید با قوانین بین المللی تعارض داشته باشد."