كارگاه آموزشي اموزشي اشنايي  با سامانه جديد ثبت إسناد  و املاك كشور

كارگاه آموزشي اموزشي اشنايي با سامانه جديد ثبت إسناد و املاك كشور

مدرس : اقاي امير هوشنگ مرادي كارشناس رسمي دادگستري و معاون سابق ثبت اسناد و املاك

دفاع پورمحمدی از تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

دفاع پورمحمدی از تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

وزیر دادگستری:"حرف قوه قضاییه این است که در حوزه امنیتی که متهمانش محدود است از وکلای شناخته شده‌تر استفاده شود."

رسید‌گی مجد‌د‌ به آرای خلاف بین شرع

رسید‌گی مجد‌د‌ به آرای خلاف بین شرع

شیوه اجرای ماد‌ه 477 قانون جد‌ید‌ آئین د‌اد‌رسی کیفری

متقاضیان نقل و انتقال بخوانند

متقاضیان نقل و انتقال بخوانند

مهلت ارائه درخواست و مستندات: سوم تا نوزدهم مردادماه