مصاحبه با کارآموز حائز رتبه اول سی و سومین اختبار کانون وکلای اصفهان

مصاحبه با کارآموز حائز رتبه اول سی و سومین اختبار کانون وکلای اصفهان

مریم موثق:"به قطع جلسات کمیسیون کارآموزی نقش مؤثری در آموزش علمی کارآموزان داشته و دارد."

متن مقاله نماینده کارآموزان

متن مقاله نماینده کارآموزان

فریده صدیقی:"وکیل مهمترین منبع مکمل نهاد قضا است که به تکامل شخصیت حقوق مدار نظام کمک می کند."

سی و سومین آیین تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای اصفهان برگزار شد.

سی و سومین آیین تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای اصفهان برگزار شد.

41 نفر به جمع وکلای دادگستری استان اصفهان پیوستند.