متن قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات

متن قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات

قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات

همکاری وکلای دادگستری اصفهان با مؤسسات حقوقی فاقد مجوز کانون وکلا ممنوع شد.

همکاری وکلای دادگستری اصفهان با مؤسسات حقوقی فاقد مجوز کانون وکلا ممنوع شد.

تخلف از ممنوعیت،تخلف از نظامات کانون و قابل تعقیب انتظامی است.

اظهارات رییس اسکودا در دفاع از وکلا

اظهارات رییس اسکودا در دفاع از وکلا

کشاورز:"وکلا از گروه هایی هستند که بیش از هر قشر و حرفه دیگری در همه شئون خود تقید دارند"

طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری تایید شد.

طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری تایید شد.

قانون جدیداز اول تیرماه لازم‌الاجراست.