امور کارآموزان
کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 27 مردادماه 98

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 27 مردادماه 98

موضوع : "مرجع صالح در تقاضای صدور حکم ورشکستگی در شرکتهای سهامی" سخنران: علی رادان جبلی

قابل توجه کارآموزان وکالت

قابل توجه کارآموزان وکالت

عدم برگزاری جلسه 24 مردادماه 98

قابل توجه کلیه کارآموزان محترم وکالت

قابل توجه کلیه کارآموزان محترم وکالت

عدم برگزاری گارگاه های 17 و 20 مردادماه

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 13 مردادماه 98

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 13 مردادماه 98

سخنرانان : مسعود رجبی و بابک کیانی موضوع : اصول لایحه نویسی و نحوه تنظیم قرارداد حق الوکاله و مسائل مربوط به آن

 
 
کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 27 مردادماه 98

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 27 مردادماه 98

موضوع : "مرجع صالح در تقاضای صدور حکم ورشکستگی در شرکتهای سهامی" سخنران: علی رادان جبلی

قابل توجه کارآموزان وکالت

دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸

قابل توجه کارآموزان وکالت

عدم برگزاری جلسه 24 مردادماه 98

قابل توجه کلیه کارآموزان محترم وکالت

پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

قابل توجه کلیه کارآموزان محترم وکالت

عدم برگزاری گارگاه های 17 و 20 مردادماه

کارآموزان جدیدالورود بخوانند!!!

سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

کارآموزان جدیدالورود بخوانند!!!

دریافت پروانه

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 13 مردادماه 98

پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 13 مردادماه 98

سخنرانان : مسعود رجبی و بابک کیانی موضوع : اصول لایحه نویسی و نحوه تنظیم قرارداد حق الوکاله و مسائل مربوط به ...

قابل توجه شرکت کنندگان در اختبار دوره 41

پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

قابل توجه شرکت کنندگان در اختبار دوره 41

مکان برگزاری آزمون اعلام شد!

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 10 مردادماه 98

دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 10 مردادماه 98

موضوع؛ بررسی نکات کاربردی در بحث خیارات سخنران : محمد مهدی الشریف

قابل توجه متقاضیان شرکت در اختبار دوره 41

پنجشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸

قابل توجه متقاضیان شرکت در اختبار دوره 41

جهت مشاهده لیست افراد مجاز کلیک نمایید

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 6 مردادماه 98

پنجشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 6 مردادماه 98

موضوع؛اصول لایحه نویسی سخنران : مسعود رجبی

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 3 مردادماه 98

يکشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 3 مردادماه 98

موضوع : تحلیل مفهوم و آثار "سمت" در اقاله دعوی حقوقی و کارکرد مؤسسات حقوقی درترویج وکالت سخنرانان : عیسی امینی ...

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 27 تیرماه 98

شنبه ۲۲ تير ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 27 تیرماه 98

موضوع : ارزیابی ادله اثبات دعوا - نقد و بررسی سرقت های مشدده (تبدیل یا تقلیل) سخنرانان: سید محسن قائم فرد ...

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 23 تیرماه 98

پنجشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 23 تیرماه 98

موضوع: آشنایی با ساختار دادسرا و دادگاه انتظامی. سخنران : محمدرضا قنبریان

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 20 تیرماه 98

سه شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 20 تیرماه 98

موضوع : اجراء دادگاه مجازی و بررسی تحلیلی قوانین موجر و مستاجر سخنران : بابک کیانی

قابل توجه متقاضیان شرکت در اختبار دوره 41

يکشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۸

قابل توجه متقاضیان شرکت در اختبار دوره 41

تمدید مهلت درخواست و ارائه تکالیف

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ16تیرماه 98

پنجشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ16تیرماه 98

موضوع : "نحوه تنظیم وکالتنامه و قراد داد حق الوکاله" سخنران : آقای بابک کیانی

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 13 تیر 98

دوشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 13 تیر 98

بررسی امکان خلع ید از ملک مشاع

قابل توجه مشمولین اختبار دوره 41

پنجشنبه ۶ تير ۱۳۹۸

قابل توجه مشمولین اختبار دوره 41

تاریخ تحویل تکالیف و تاریخ اختبار کتبی

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 6 تیرماه 98

يکشنبه ۲ تير ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 6 تیرماه 98

جهت مشاهده کلیک نمائید.

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 23 خرداد 98

دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 23 خرداد 98

جهت مشاهده کلیک نمائید.

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 9 خردادماه 98

سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 9 خردادماه 98

بررسى تملك اراضى و املاك توسط دولت و شهردارى ها همراه با پرسش و پاسخ پيرامون آن

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 2 خردادماه 98

دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 2 خردادماه 98

مراسم بزرگداشت استاد بهمن کشاورز

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 26 اردیبهشت 98

سه شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 26 اردیبهشت 98

جهت مشاهده کلیک نمائید.

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 19 اردیبهشت ماه 98

سه شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 19 اردیبهشت ماه 98

جهت مشاهده کلیک نمائید.

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 12 اردیبهشت 98

دوشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 12 اردیبهشت 98

جهت مشاهده کلیک نمائید.

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 5 اردیبهشت 98

سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 5 اردیبهشت 98

جهت مشاهده کلیک نمائید.

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 29 فروردین 98

يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 29 فروردین 98

جهت مشاهده کلیک نمائید.

کارگاه آموزشی کارآموزان 23 اسفندماه 97

يکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی کارآموزان 23 اسفندماه 97

پاسخگویی به سئوالات آئین دادرسی مدنی و حقوق جزا اختبار دوره 40

کارگاه آموزشی کارآموزان 16 اسفندماه 97

سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی کارآموزان 16 اسفندماه 97

جهت مشاهده کلیک نمائید.

جلسه کارآموزی مربوط به نهم اسفندماه 97

دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷

جلسه کارآموزی مربوط به نهم اسفندماه 97

جهت مشاهده کلیک نمائید.