عدم ابطال بند 7 دستورالعمل شماره200/1400/531 مورخ 1400/11/12 سازمان امور مالیاتی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۲۷
کد مطلب: 3604
 
با عنایت به مفاد تبصره 1 ماده 247 از قانون مالیاتهای مستقیـم اصلاحی 1394 و اینکه بیان شده است: مؤدی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض نماید و در حقیقت دادنامه شماره 1326مورخه23؍5؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نیز دلالت بر این دارد که سازمان امور مالیاتی نمی تواند، اعتراض مؤدیان مالیاتی، در راستای ماده 247 الحاقی را منوط به پرداخت مالیات مورد قبول و تمکین نماید، لیکن در عین حال مشعر بر این امر نیز هست که مؤدی نمی تواند نسبت به مالیات مورد قبول اعتراض نماید و در مصوبه مورد شکایت نیز درهمین راستا و صرف نظرازجهت اعتراض، بیان شده است صرفا مواردی قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهدبودکه درزمان اعتراض دراجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مؤدی آن را بیان نموده باشد وبدیهی است مـؤدی نسبت به آنچه اعتراض ننموده است و مورد قبول و تمکین قرار داده است، به دلیل پیش گفته، حق اعتراض ندارد.
Share/Save/Bookmark