کارگاه آموزشی کارآموزان،18 آذرماه95
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۰
کد مطلب: 1544
 
قابل توجه کارآموزان محترم وکالت
 
کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز پنجشنبه 1395/09/18 از ساعت 8:30 صبح در آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان توسط جناب آقای علی اکبر آبادگر (وکیل دادگستری و عضو محترم کمیسیون کارآموزی) با موضوع «مباحثی از حقوق ثبت» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.
 
مسئله مورد بحث:
1-اداره اوقاف اصفهان در محدوده­ ی معینی تقاضای ثبت کرد ولی شماره پلاک واقعی آن را که 451 بود ننوشت و به اشتباه شماره 459 را نوشت. نماینده­ ی ثبت بدون کسب دستور از هیأت نظارت ثبت، شماره ­ی 451 را در صورت جلسه­ ی تحدید حدود نوشت و به اشتباه مذکور اشاره کرد. صورت جلسه تحدید حدود هم به امضای نماینده­ ی اوقاف نرسید. سپس شخص دیگری همان محدوده را با ذکر پلاک واقعی آن یعنی 451 مورد تقاضای ثبت قرار داد و پذیرفته شد. آگهی نوبتی آن منتشر گردید. ثبت محل تصدیق کرد که ملک در تصرف اوقاف است.

حال باتوجه به اتفاق فوق بنویسید:
الف) اگر ثبت اصفهان موضوع را به هیأت نظارت ثبت گزارش می کرد و شما قاضی هیأت نظارت ثبت اصفهان بودید و پرونده­ ی امر نزد شما مطرح می شد، تحت چه عنوانی به آن رسیدگی می کردید؟چرا؟
ب) اگر تشخیص شما مطابق قانون ثبت و درست باشد، تصمیمی که بعد از طرح قضیه در هیأت نظارت ثبت می گرفتید چه بود؟ ذکر مبانی در تصمیم ضروری است.
2- احمد، ملکی را به شاهین، رسماً اجاره داده و قبوض اقساطی در اختیار موجر قرار می­گیرد و ضمناً موجر مطابق سند ذمه ­ای، مبلغی از مستأجر قرض می­گیرد در عقد اجاره شرط می­شود چنانچه هرکدام از اقساط اجاره در موعد معین وصول نشود، اجاره منحل شده و مستأجر مکلف به تخلیه، ظرف مدت معین باشد. مگراینکه بین دیون، تهاتر گردد. موجر پس از عدم وصول اولین قسط اجاره بها، تقاضای صدور اجرائیه بر تخلیه عین مستأجره را می نماید.

حال پاسخ دهید:
الف) باتوجه به فروض مطروحه، آیا صدور اجرائیه فوق امکانپذیر است؟ و در فرض امکان از طریق چه مرجعی؟
ب) بر فرض صدور اجرائیه، اگر مستأجر مدعی تهاتر باشد چه اقدام یا اقداماتی و از طریق چه مرجع یا مراجعی می تواند انجام دهد؟
 
رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
 دکتر محمد جعفری فشارکی
 
Share/Save/Bookmark