۱۴مردادروزجهانی حقوق بشراسلامی وکرامت انسانی گرامی باد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۵
کد مطلب: 1715
 
ای مردم! ماشما را از یک زن ومرد آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تایکدیگر رابشناسید (اینها ملاک امتیازنیست) گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست.(قرآن کریم.سوره حجرات آیه ۱۳)

 
۱۴مردادروزجهانی حقوق بشراسلامی وکرامت انسانی گرامی باد.


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
Share/Save/Bookmark