کارگاه آموزشی کارآموزان،27آبان ماه95
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۸
کد مطلب: 1527
 
قابل توجه کارآموزان محترم وکالت
 
کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز پنجشنبه 1395/08/27 از ساعت 8:30 صبح در آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان توسط جناب آقای دکتر علیرضا فصیحی زاده (استاد دانشگاه و عضو محترم کمیسیون کارآموزی) با موضوع «ادامه مقایسه دعاوی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356  و قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1376» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.
 
مسئله مورد بحث:
شخصی محلی را اول اردیبهشت 92 برای دوسال به مبلغ ماهیانه بیست میلیون ریال برای شغل فروشندگی خودرو به دیگری اجاره می دهد. ضمن عقد شرط می شود: « در صورت تأخیر ده روزه در پرداخت اجاره بها، اجاره فسخ می شود و موجر مستحق خسارت به مبلغ پنجاه درصد اجاره معوقه است». پس از یک ماه استفاده مستأجر از مورد اجاره به عنوان نمایشگاه و فروشگاه خودرو، شهرداری با این عنوان که کاربری محل مسکونی است، مانع ادامه کار مستأجر می شود.
 
1- وضعیت عقد اجاره را در دو فرض امکان تغییر کاربری و عدم آن بیان نمایید.
2- حقوق و تعهدات طرفین را در مورد منافع استیفا شده و اجاره بها در دو فرض یاد شده تبیین نمایید.
برفرض صحت عقد و شرط و بقای اجاره:
3- اگر مستأجر در پرداخت اجاره بها بیش از ده روز تأخیر کند، موجر می تواند محکومیت وی به تخلیه و تأدیه پنجاه درصد اجاره معوقه را درخواست نماید؟
4- اگر موجر در مدت اجاره، محل را به خود مستأجر بفروشد، وضعیت عقود اجاره و بیع، و روابط حقوقی طرفین چگونه است؟
 
رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
دکتر محمد جعفری فشارکی
Share/Save/Bookmark