مشمولین اختبار دوره 36 بخوانند!
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۷
کد مطلب: 1546
 
قابل توجه مشمولین اختبار دوره 36
 
در تاریخ 95/09/16کمیسیون محترم کارآموزی تشکیل جلسه داد و درخصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم نمود :
 
تاریخ های اختبار کتبی(دوره 36) به ترتیب:
 روز پنجشنبه 95/11/21 دروس حقوق جزای عمومی اختصاصی، آئین دادرسی کیفری، حقوق ثبت و امور حسبی
و روز جمعه 95/11/29 دروس حقوق مدنی، حقوق تجارت، آئین دادرسی مدنی و مقررات وکالت خواهد بود.
تاریخ اختبار شفاهی، متعاقباً اعلام خواهد شد.
مقرر گردید کارآموزانی که تا تاریخ 95/10/15 مدت 18 ماه کارآموزی آنان به اتمام می رسد و تعداد گزارشهای دادگاه، 36 فقره می باشد مجاز به شرکت در اختبار خواهند بود و عدم شرکت در مراجع دیگر (اجرای احکام و غیره) که تاریخ تعیینی از طرف اداره آموزش دادگستری، مؤخر بر 95/10/15 می باشد، مانع از شرکت در اختبار 36 نخواهد بود.
 
Share/Save/Bookmark