کارگاه آموزشی کارآموزان 14 تیرماه ۹۶
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۰
کد مطلب: 1943
 
قابل توجه کارآموزان محترم وکالت
 
کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز پنجشنبه 14/ 04 / 1397 از ساعت 8:30 صبح در آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان توسط جناب آقای علی شمسی (عضو محترم کمیسیون کارآموزی) با موضوع «پاسخگویی به سئوالات آئین دادرسی مدنی اختبار دوره 38» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.
 
مسئله مورد بحث:
«الف» آپارتمانی را در اختیار «ب» که فرزندش می باشد قرار میدهد. «ب» پس از ازدواج با «ج» در آن آپارتمان مستقر شده و از منافع آن استفاده می نمایند. با مراجعه «الف» نامبردگان حاضر به قبول خواسته او برای تحویل آپارتمان نمی باشند.
در فرض های مختلف، دعوا یا دعاوی که امکان اقامه آنها از ناحیه «الف» برای احقاق حقش وجود دارد را بیان کنید.
ارکان و شرایط قانونی جهت استماع آن دعاوی را تحلیل نمائید.
در فرضی که دعوایی بین «الف» و «ب» درخصوص تحویل آپارتمان باشد، استدلال نمائید «ج» میتواند وارد دعوی گردد؟ چرا؟ در فرضی که رأی دادگاه مبنی بر محکومیت «ب» باشد و «ج» طرف آن دعوا نبوده باشد، نامبرده حق دارد به رأی صادره اعتراض ثالث کند؟چرا؟
یکی از وکلای ماده 187 (مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه) که یک ماه پیش پروانه وکالت دریافت نموده، نسبت به محکومیت «ب» به پرداخت 000/000/ 600 ریال اجرت المثل ایام تصرفش بر آن آپارتمان تجدیدنظرخواهی می نماید. دادگاه تجدیدنظر قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر نموده است.
-رأی دادگاه تجدیدنظر را تحلیل نمایند.
-آیا وکیل یاد شده مرتکب تخلفی شده است؟چرا؟
-درصورتی که پاسخ مثبت است عنوان تخلف وی و مجازات قانونی آن را بنویسید.
5- «ب» انباری آپارتمان را تبدیل به کارگاه طلاسازی نموده و یکی از طلبکاران او در راستای اجرای قرار تأمین خواسته، طلا و جواهرات موجود در آن کارگاه را جهت توقیف به مأمور اجرا معرفی می کند.
        -در فرضی که «ج» مدعی شود که یک عدد گردنبند طلای زنانه که مأمور قصد توقیف آن را دارد، متعلق به او می باشد، تکلیف مأمور اجرا چیست؟
        -در فرضی که مقداری از طلاهای معرفی شده برای توقیف، در اختیار «ج» باشد و نامبرده ادعای مالکیت بر آن طلاها نماید، وظیفه مأمور اجرا چیست؟
        -در فرضی که طلاهای مذکور (در فرض قبل) توقیف شوند، آیا راه حل قانونی برای رفع توقیف آنها وجود دارد؟ تقاضای رفع توقیف توسط چه مرجعی بررسی و اظهارنظر می شود؟چرا؟ تصمیم آن مرجع قابل اعتراض می باشد یا خیر؟ چرا؟
 
  رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
                   دکتر محمد جعفری فشارکی
Share/Save/Bookmark