دهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۹
کد مطلب: 1442
 
دهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان از تاریخ 26 خردادماه 95 به مدت دوسال تصدی امور کانون وکلای دادگستری اصفهان را به عهده گرفته است:
1- اسداله اسلامی فارسانی(رئیس)
2-حسن صرام(نائب رئیس)
3-حسین ادیب(بازرس)
4-مسیح اله میرزایی(عضو اصلی)
5-دکتر محمد جعفری فشارکی (عضو اصلی)
6-شهرام محقق(عضو علی البدل)
7-حسین صالحی(عضو علی البدل)
8-علیرضا موسوی (عضو علی البدل)
 
اسداله اسلامی(رئیس)
حسن صرام(نائب رئیس)
حسن ادیب(بازرس)
مسیح اله میرزایی(منشی)
دکتر محمد جعفری فشارکی(عضو اصلی)
شهرام محقق(عضو علی البدل)
حسین صالحی(عضو علی البدل)
علیرضا موسوی(عضو علی البدل)
Share/Save/Bookmark