نام
نسيم
نام خانوادگی
جنتي
نام پدر
رحمت الله
شماره پروانه وکالت
1821
تاریخ اخذ وکالت
89/11/21
محل اشتغال
اصفهان
آدرس محل اشتغال
چهارباغ خواجو روبروی صداوسیما ساختمان حافظ طبقه دوم
تلفن همراه
09132860365
تلفن
2125741 3
توضيحات
...