نام
فاطمه
نام خانوادگی
جهان تيغ
نام پدر
اكبر
شماره پروانه وکالت
1741
تاریخ اخذ وکالت
89/6/25
محل اشتغال
بهارستان
آدرس محل اشتغال
بهارستان محله 6 خیابان طیب کوی طیب 2 پلاک 803 کدپستی 8143187953
تلفن همراه
095019321
تلفن
...
توضيحات
...