قابل توجه همکاران محترم
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
کد مطلب: 4220
 
بدینوسیله به اطلاع کلیه وکلا و کارآموزان وکالت عضو این کانون می رساند، پیرو جلسه مشترک مورخ ١۴٠٢/٨/١۴ کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با معاونین محترم قضایی دادگستری استان اصفهان و معاون محترم اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و با توجه به صدور بخشنامه شماره ١٠۴/۵۴٣۴۵ د مورخ ١۴٠٢/٨/١۶ مدیرکل محترم اداره امور مالیاتی استان اصفهان همکارانی که در فرایند اخذ گواهی مفاصا حساب موضوع ماده ١٨۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، از امور مالیاتی استان  پیامک وجود بدهی مالیاتی قطعی شده دریافت داشته اند می توانند به حوزه های مالیاتی مربوطه مراجعه و چنانچه بدهی قطعی شده مالیاتی ناشی از عدم محاسبه تمبر مالیاتی علی الحساب موضوع ماده ١٠٣ قانون مذکور باشد تصویر دفترچه موضوع ماده١٨٨همان قانون ممهور به مهر حسابداری دادگستری را جهت محاسبه مبالغ پرداختی پس از طی تشریفات مندرج در بخشنامه صادره به حوزه مالیاتی مربوطه ارائه نمایند.

Share/Save/Bookmark